slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 10. 2021)

Pondelok   sv. Františka Assiského, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria       
Štvrtok Ružencovej Panny Márie, spomienka
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Jozefa a Karolínu  
Utorok 18.00 hod.   + Jána a Antóniu  
Streda 18.00 hod. + Pavla, Máriu a Milana
Štvrtok 18.00 hod. + Karola
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Teréziu, Oľgu a rodičov
Sobota 18.00 hod. Za obrátenie ľahostajných členov rodiny
Nedeľa 7.30 hod. + Rudolfa a Alojziu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Alojza a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.   

V tomto týždni sa v stredu a v piatok modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00 h.

Na budúcu nedeľu bude zbierka na opravu Katedrály v Žiline, pokladnička bude označená.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme