slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (27. 9. - 3. 10. 2021)

Pondelok   sv. Vincenta de Paul, kňaza
Utorok sv. Václava, mučeníka
Streda sv. Michala, Gabriela a Rafaela archanjelov, sviatok                                                                                                                              
Štvrtok sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok sv. Terézie z Lisieux, spomienka
Sobota  svätých anjelov strážcov, spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Michala a Františku  
Utorok 18.00 hod.   Poďakovanie za 70. rokov života  
Streda 18.00 hod. + Jozefa, Annu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod. + Martina a Martina
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Šebastiána, Cecíliu a deti
Sobota 18.00 hod. + Jána, Pavlínu a deti
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. + Stanislava
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (400 - 439)

V tomto týždni bude sv. spoveď  hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.   

V tomto týždni sa v stredu a v piatok modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Vo štvrtok budem od rána navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V sobotu sa uskutočni posledná Fatimská sobota za účasti otca biskupa Tomáša. Program zabezpečuje dekanát Krásno nad Kysucou, o 17:00 hod. modlitba posvätného ruženca a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou, celebruje Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme