slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (30. 8. - 5. 9. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Teréziu, Jozefa a Jozefa  
Utorok 18.00 hod.  

+  Jozefínu a Mikuláša

Streda 18.00 hod. Za zdravie a Božie požehnanie v rodine Miroslava a Petra
Štvrtok 8.00 hod. Za žiakov a učiteľov
  18.00 hod. + Mateja a Emíliu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Štefániu, Dominika a Jozefa

Sobota 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Nedeľa 7.30 hod. Za veriacich
  10.30 hod. Na úmysel celebranta
  16.00 hod. + Jozefínu, Pavla a súrodencov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

V tomto týždni bude sv. spoveď  hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Vo štvrtok bude aj ráno sv. omša, Veni Sancte pre žiakov a učiteľov.

Vo štvrtok dopoludnia budem navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme