slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 8. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Moniky, spomienka
Sobota  sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Imricha a Agnešu  
Utorok 18.00 hod.  

+ Ignáca, Jozefínu, Pavla, a Pavlínu

Streda 18.00 hod. + Štefana a Cecíliu
Štvrtok 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Mareka, Sebastiána a Jozefa
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

Za zosnulých rodičov, starých rodičov, Jána a Štefana

Sobota 18.00 hod. + Jána a Petronelu
Nedeľa 7.30 hod. Poďakovanie za 60. rokov života
  10.30 hod. Poďakovanie za 50. rokov života
  16.00 hod. Za veriacich

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (200 - 239)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme