slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Devätnásta nedeľa v cez rok (9. - 15. 8. 2021)

Pondelok    sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice
Utorok sv. Vavrinca, diakona 
Streda sv. Kláry, panny
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  sv. Maximiliána Mária Kolbeho, kňaza a mučeníka
Nedeľa SLÁVNOSŤ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Jozefa a Margitu  
Utorok 18.00 hod.  

+ Miladu

Streda 18.00 hod. + Pavla - kanonika
Štvrtok 18.00 hod. + Petra - kňaza
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

Za zdravie a Božiu pomoc v chorobe pre Františku

Sobota 18.00 hod. + Karolínu, Jozefa a Štefana
Nedeľa 7.30 hod. + Simonu
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Rudolfa

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V budúcu nedeľu si môžete priniesť byliny na požehnanie, bude pri všetkých sv. omšiach.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme