slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Osemnásta nedeľa v cez rok (2. - 8. 8. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza
Štvrtok Výročie posviacky Hlavnej mariánskej baziliky v Ríme, ľubovoľná spomienka
Piatok Premenenia Pána, sviatok
Sobota  Féria
Nedeľa Devätnásta nedeľa v cez rok

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. + Imricha a Antóniu  
  14.00 hod. + Štefániu, pohrebná  
Utorok 18.00 hod.  

+ Filipa a rodičov

Streda 18.00 hod. + Jozefa a Máriu
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana, Ondreja, Vincenta a Milana
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Vincenta a rodičov

Sobota 18.00 hod. + Pavla, Máriu a rodičov
Nedeľa 7.30 hod. + Ladislava a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Ignáca

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii. 

V pondelok je možné získať vo farských chrámoch úplné odpustky Porciunkuly za bežných podmienok. V našej bazilike je možné získať úplne odpustky aj vo štvrtok z príbuzenstva s Hlavnou Mariánskou bazilikou v Ríme, tiež za obvyklých podmienok.

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

Vo štvrtok budem od rána navštevovať našich chorých a starých bratov a sestry.

V sobotu vás pozývame na Fatimskú sobotu s otcom biskupom Tomášom. Program: 17:00 hod. posvätný ruženec a o 18:00 hod. sv. omša s katechézou v Máriinej škole.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme