slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šestnásta nedeľa v Cezročnom období (19. - 25. 7. 2021)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Márie Magdalény, spomienka
Piatok sv. Brigity, rehoľníčky
Sobota  Féria
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok   11.00 hod. Poďakovanie za 60. rokov života  
Utorok 18.00 hod.   + Vincenta a Štefániu
Streda 18.00 hod. + Ignáca, Filipínu a deti
Štvrtok 18.00 hod. + Pavla
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod.

+ Vincenta a Máriu

Sobota 11.00 hod. Púť Spolkov kresťanskej lásky
  18.00 hod. Poďakovanie za 60. rokov života pre Máriu
Nedeľa 7.30 hod. Za farnosť
  11.00 hod. Púť k sv. Anne na Hôrkach. (sv. omša v Bazilike nebude)
  16.00 hod. Na úmysel 

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

V tomto týždni v stredu a v piatok sa modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu o 15:00h.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Na budúcu nedeľu vás pozývame na púť k sv. Anne na Hôrkach, hlavný celebrant bude Vdp. Mgr. Roman Skolozdra, farár v Jasenovom, sv. omša bude o 11:00 hod.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme