Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období (28. 9. - 4. 10. 2020)

Pondelok    sv. Václava, mučeníka, ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov
Streda sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Štvrtok sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
Piatok sv. Svätých anjelov strážcov, spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod.    Poďakovanie za 95. rokov života  
Utorok 18.00 hod.     + Jána a Antóniu
Streda 18.00 hod. + Antona, Agnešu a Máriu
Štvrtok 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc, dary Ducha sv. pre Mareka
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Sobota 18.00 hod. Na úmysel rodiny
Nedeľa 7.30 hod. Poďakovanie za 60. rokov života a zdravie a Božiu pomoc pre synov s rodinami
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (240 - 279)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami, spovedá sa v sakristii.

Vo štvrtok od rána budem navštevovať chorých a starých bratov a sestry.

V sobotu sa uskutoční, už posledná Fatimská sobota v tomto roku s otcom biskupom Tomášom. O 17:15 h. modlitba posvätného ruženca a o 18:00 h. sv. omša s katechézou. Služby zabezpečuje dekanát Žilina.

Fatimská sobota bude, žiaľ môže byť len 50 osôb max. budeme sa za vás modliť a otec biskup Tomáš bude za vás celebrovať sv. omšu, môžeme sa takto duchovne spojiť.

V dnešnú nedeľu sa v našej farnosti koná zbierka pre Kňazský seminár v Nitre.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme