Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období (24. - 30. 8. 2020)

Pondelok    sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok sv. Moniky, spomienka
Piatok sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi
Sobota  Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Štefana  
Utorok 15.00 hod.     pohrebná za + Juraja, pohrebné obrady
  18.00 hod. + Margitu
Streda 18.00 hod. + Jozefa a Jozefínu
Štvrtok 18.00 hod. + Jozefa a Jozefínu a syna
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Jozefa
Sobota 15.00 hod. sobášna za Veroniku a Michala
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Vojtecha a Anežku
Nedeľa 7.30 hod. + Vladimíra
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Ignáca a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme