slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Devätnásta nedeľa v Cezročnom období (10. - 16. 8. 2020)

Pondelok    sv. Vavrinca, diakona a mučeníka
Utorok sv. Kláry, panny, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Dominiku a Máriu  
Utorok 18.00 hod.     + Máriu, Emíliu a Antona
Streda 18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc v rodine
Štvrtok 18.00 hod. + Karola a Annu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Ondreja
Sobota 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  18.00 hod. + Jozefa
Nedeľa 7.30 hod. Na úmysel
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Simonu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440-480)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

V sobotu máme cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme