Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období (27. 7. - 2. 8. 2020)

Pondelok    Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Utorok Féria
Streda Sv. Marty, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Sobota  sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Nedeľa Osemnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Emíliu a Vieru  
Utorok 18.00 hod.     + Jozefa
Streda 18.00 hod. Za duše v očistci
Štvrtok 18.00 hod. + Ambróza a Alenu
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. + Štefana, Barboru a deti
Sobota 18.00 hod. + Gabriela, Hermínu a deti
Nedeľa 7.30 hod. + Jozefa a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. + Annu a Karola

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360-399)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

V sobotu máme Fatimské stretnutie s otcom biskupom Tomášom, modlitba posvätného ruženca začína o 17:15, sv. omša s katechezou začína o 18:00 hod. Pozývame!

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme