Šesnásta nedeľa v Cezročnom období (20. - 26. 7. 2020)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Márie Magdalény, sviatok
Štvrtok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok
Piatok Féria
Sobota  sv. Jakuba, apoštola
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v Cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami:   

Pondelok    11.00 hod. + Jozefa, Helenu a Ladislava  
Utorok 18.00 hod.     Za uzdravenie Jána
Streda 18.00 hod. + Jána a Aranku
Štvrtok 18.00 hod. + Ignáca, Filipínu a deti
Piatok 11.00 hod. Za naše rodiny a pútnikov
  18.00 hod. Poďakovanie za 70. rokov života
Sobota 18.00 hod. + Vlastu
Nedeľa 7.30 hod. + Jakuba, Emíliu a rodičov
  10.30 hod. Za veriacich
  16.00 hod. Na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320-359)

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď pol hodinu pred sv. omšami, spovedám v sakristii.  

V sobotu sa uskutoční v našom pútnickom areáli ďakovná púť: ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY na Slovensku. V nedeľu 26.7.2020 sa uskutoční tradičná púť k sv. Anne na Hôrkach. Program: o 9:45h. príležitosť sviatosti zmierenia, 10:00 modlitba posvätného ruženca, 10:30h. sv. omša, celebruje: Vdp. dekan, Mgr. Peter Beňo, rektor Diecéznej svätyne na Skalke, pripomíname, že z toho dôvodu v bazilike sv. omša o 10:30h nebude.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán zaplať.

Free Joomla templates by Ltheme