slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Nedeľa svätej rodiny (30. 12. 2019 - 5. 1. 2020)

Pondelok    Oktáva
Utorok Sv. Silvestra I., pápeža
Streda Slávnosť Panny Márie Bohorodičky
Štvrtok Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziamzského, biskupov a učiteľov Cirkvi
Piatok Najsvätejšieho mena Ježiš
Sobota  Féria
Nedeľa Druhá nedeľa po Narodení Pána

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Štefana a Annu  
Utorok 18.00 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc v rodine pre manželov Lednických  
Streda 7.30 hod.   + Jozefa, Bohuslava a Jozefínu  
  10.30 hod.   Za veriacich  
  16.00 hod. Na úmysel  
Štvrtok 18.00 hod.   + Ignáca a rodičov  
Piatok 11.00 hod.       Za naše rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.  + Františka a Brigitu  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Juraja, Michala a Uršuľu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Michala  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (120 - 159)

V utorok bude v Bazilike adorácia od 23:30 hod. a po polnoci sa pomodlíme k Duchu sv. a potom bude záverečné Eucharistické požehnanie, pozývame. 

Koledovanie Dobrej noviny, bolo v našej farnosti 26. – 27.12.2019, deti vyzbierali pre Dobrú novinu 2417,87€,- 

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. *Vo štvrtok navštívim našich starých a chorých bratov a sestry, prosím nahlásiť ak je zmena.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.                                                                

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme