slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Štvrtá adventná nedeľa (23. - 29. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Narodenie Pána
Štvrtok Sv. Štefana
Piatok Sv. Jána, apoštola a evanjelistu
Sobota  Sv. Neviniatok, mučeníkov
Nedeľa Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    6.45 hod. + Karola, Františku a rodičov  
Utorok 16.00 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc v rodine  
  24.00 hod. Polnočná sv. omša  
Streda 7.30 hod.   + Jozefa, Magdalénu a rodičov  
  10.30 hod.   Za veriacich  
  16.00 hod. + Michala a Evu  
Štvrtok 7.30 hod.   + Štefana a Magdalénu  
  10.30 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Klaudiu a jej správne rozhodnutie  
  16.00 hod. + Štefana a Magdalénu  
Piatok 18.00 hod.       + Jána a Vendelína  
Sobota 18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre Emu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla a Máriu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Imricha, Jozefu a Elenu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (80 - 119)

V stredu na Narodenie Pána, bude v našej farnosti Farská ofera, svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek na to označených, zároveň v tento deň bude o 14:00 hod. v Bazilike Jasličková slávnosť, pozývame. 

Koledovanie Dobrej noviny, bude 26. – 27.12.2019.

V piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.                                                                

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme