Tretia adventná nedeľa, Nedeľa Gaudete (16. - 22. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    6.45 hod. + Ignáca, Žofiu a deti  
Utorok 6.45 hod.  Na úmysel  
Streda 6.45 hod.   + Štefana, Pavlínu a rodičov  
Štvrtok 6.45 hod.   + Ľudvíka, Alojziu a bratov  
Piatok 6.45 hod.       + Ignáca, Filipínu a deti  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Mariánu a Vlastu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov Rolinčinových  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40 - 79)

Od pondelka, pokračujú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše o 6:45 hod., pozývame.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu. 

Spoločná sv. spoveď bude v našej farnosti v pondelok 16.12.2019 od 18:00 – 19:30 hod. 

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami, okrem budúcej nedele, pred sv. omšou o 16:00 hod. sv. spoveď nebude, nakoľko spovedáme vo Višňovom a v Túri a prídem tesne na sv. omšu o 16:00 hod.

Nácvik piesni na koledovanie Dobrej noviny, bude v piatok o 17:00 hod vo fare, pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Free Joomla templates by Ltheme