slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá adventná nedeľa (9. - 15. 12. 2019)

Pondelok    Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Lucie, panny a mučenice
Sobota  Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi
Nedeľa Tretia adventná nedeľa, Nedeľa Gaudete

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    6.45 hod. + Ondreja, Máriu a synov  
  11.00 hod. za farnosť  
  18.00 hod. na úmysel  
Utorok 6.45 hod.  + Antona, Teréziu, Jozefa, Ignáca a Katarínu  
Streda 6.45 hod.   + Valenta, Žofiu, Jána, Paulínu, Jána a Zdena  
Štvrtok 6.45 hod.   + Ľubomíra, Rudolfa a Drahomíra  
Piatok 6.45 hod.       Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod. + Jána a Sabínu  
Sobota 18.00 hod.    na poďakovanie za 60. rokov života  
Nedeľa 7.30 hod.    + Viktora a Ľubomíra  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Milana  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (Trstená - 39)

Od pondelka, pokračujú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše o 6:45 hod., pozývame.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami a v piatok už od 17:00 hod.

Zimné kántrove dni sú v tomto týždni v stredu, piatok a v sobotu záväzný je jeden deň. Obsah je: Príchod Kristovho kráľovstva do rodín, duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme