slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá adventná nedeľa (2. - 8. 12. 2019)

Pondelok    Féria
Utorok Sv. Františka Xaverského, kňaza
Streda Sv. Barbory, panny a mučrnice
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Mikuláša, biskupa
Sobota  Sv. Ambróza, biskupa
Nedeľa Druhá adventná nedeľa

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    6.45 hod. + Karola a Paulínu  
Utorok 6.45 hod.  Za zdravie a Božiu pomoc  
Streda 6.45 hod.   + Ondreja, Štefániu a rodičov  
Štvrtok 6.45 hod.   + Jozefu, Pavla a rodičov  
Piatok 6.45 hod.       Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod. + Mikuláša, Annu a rodičov  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Rudolfa a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Ignáca a Máriu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440 - 480)

Od pondelka, začínajú v našej farnosti ranné rorátne sv. omše o 6:45 hod., pozývame.

V stredu a v piatok  o 15:00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď hodinu pred sv. omšami a v piatok už od 16:00 hod.

Vo štvrtok od 8:00 hod. navštívim starých a chorých bratov a sestry.

Dnes sa je zbierka na charitu, svoje milodary môžete vložiť do pokladničiek, na to označených pri vchodoch do Baziliky.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme