slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (4. - 10. 11. 2019)

Pondelok    Sv. Karola Boromejského, biskupa
Utorok Sv. Imricha
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Antona, Albínu a deti  
Utorok 18.00 hod.   + Ondreja, Štefániu a rodičov  
Streda 18.00 hod.   Poďakovanie za 80. rokov života  
Štvrtok 18.00 hod.    + Martu  
Piatok 11.00 hod.     + Jána a Hedvigu  
Sobota 18.00 hod.    Na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    Poďakovanie za 60. rokov života  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Karola a Annu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (280-319)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni bude sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme