slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období (23. - 29. 9. 2019)

Pondelok    Sv. Pia z Pietralčiny
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Kozmu a Damiána
Piatok Sv. Vincenta de Paul
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Jána a Antóniu  
Utorok 18.00 hod.   + Alberta a Katarínu  
Streda 18.00 hod.   + Ladislava a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.    + Vieru a rodičov  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   + Antona, Anešu a Máriu  
Sobota 18.00 hod.     Za zdravie a Božiu pomoc  
Nedeľa 7.30 hod.    Poďakovanie za 70. rokov života  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    Poďakovanie za 65. rokov života  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (40-79)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V tomto týždni je sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa! 

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme