slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (9. - 15. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Najsvätejšieho mena Panny Márie
Piatok Sv. Jána Zlatoústeho
Sobota  Povýšenie svätého kríža
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období, Sedembolestnej Panny Márie PS

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Mikuláša, Zuzanu a Jozefu  
Utorok 18.00 hod.   + rodičia z oboch strán  
Streda 18.00 hod.   + Karol a Peter  
Štvrtok 18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc pre Eriku s rodinou  
Piatok 18.00 hod.   + Františku a Michala  
  18.00 hod.   + Jozefu a Jolanu  
Sobota 11.00 hod.     + Mária a Dominik  
Nedeľa 7.30 hod.    Za zdravie, Božiu pomoc a ochranu Panny Márie  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Ondreja a Štefániu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (440-480)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Vo štvrtok sa koná kňazská rekolekcia dekanátu Rajec vo Višňovom, sv. omša začína o 9:30 hod.

Pripomíname, že na budúcu nedeľu sa koná národná púť v Šaštíne k Sedembolestnej Panne Márii, najbližšie z Prievidze bude vypravený mimoriadny vlak priamo tam aj späť. Bližšie informácie o programe púte sú vo výveske pri vchode do areálu. Srdečne pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme