slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (25. 8. - 1. 9. 2019)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Sv. Moniky
Streda Sv. Augustína
Štvrtok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc  
Utorok 18.00 hod.   Za pokoj a Božiu pomoc rodiny Hulínovej  
Streda 18.00 hod.   + Gašpar, Veronika a Zdeno  
Štvrtok 18.00 hod.    + Valér a Štefánia  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   Za zdravie a Božiu pomoc pre Martina, Danielu a Janu s rodinou  
Sobota 11.00 hod.     Deň sv. Huberta v Rybnej  
  18.00 hod. Za zdravie a Božiu pomoc pre Máriu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozef, Anna a rodičia  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozef a Jozefína  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (360-399)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pripomíname, že v sobotu sa uskutoční Deň sv. Huberta v Rybnej,  na začiatku je o 11:00 hod. sv. omša, po nej nasleduje program slávností. Srdečne pozýva poľovnícka spoločnosť Fačkov – Rybná

V tomto týždni je sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

 Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme