slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata nedeľa v cezročnom období (18. - 25. 8. 2019)

Nedeľa Dvadsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok    Féria
Utorok Féria
Streda Sv. Pia X., pápeža
Štvrtok Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej
Piatok Sv. Ruženy Límskej
Sobota  Sv. Bartolomeja, apoštola
Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Ondreja a Alojziu  
Utorok 18.00 hod.   + Jozefa a Helenu  
Streda 18.00 hod.   + Jána, Žofiu a rodičov  
Štvrtok 18.00 hod.    + Blažeja a Pavlínu  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny a pútnikov  
  18.00 hod.   + Vincenta a rodičov  
Sobota 14.00 hod.     Deň sv. Huberta  
  18.00 hod. Za Božiu pomoc pri skúškach pre Simonu  
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana a Annu  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Vincenta, Štefániu a Veroniku  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno od 8:00 hod. (320-359)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

Pripomíname, že v sobotu sa v našom pútnickom areáli uskutoční Deň sv. Huberta, na začiatku je o 14:00 hod. sv. omša, po nej nasleduje program slávností. Srdečne pozývame.

V tomto týždni je sv. spoveď polhodinu pred sv. omšami.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme