slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Sedemnásta nedeľa v cezročnom období (28. 7. – 4. 8. 2019)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v cezročnom období
Pondelok    sv. Marty
Utorok Blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice
Streda sv. Ignáca z Loyoly
Štvrtok sv. Alfonza Mária de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Piatok Preblahoslavenej Panny Márie Anjelskej z Porciunkuly
Sobota  Prvá sobota, spomienka na Pannu Máriu
Nedeľa Osemnásta nedeľa v cezročnom období

 

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok    11.00 hod. + Jozefa, Annu a synov  
Utorok 18.00 hod.   Za duše v očistci  
Streda 18.00 hod.   + Jána, Jozefa a Magdalénu  
Štvrtok 18.00 hod.    Za zdravie a Božiu pomoc  
Piatok 11.00 hod.   Za rodiny  
  18.00 hod.   + Jozefa a Teréziu  
Sobota 18.00 hod.   na úmysel  
 Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa a rodičov  
  10.30 hod.    Za veriacich  
  16.00 hod.    + Máriu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu od 8.00 hod. (200-239)

V stredu a v piatok  o 15.00 hod. sa v Bazilike modlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

V piatok pri príležitosti Porciunkule je možné získať vo františkánskych a farských chrámoch  obvyklé odpustky.

V tomto týždni je prvý piatok, sv. spoveď bude hodinu pred sv. omšami.

Ku chorým pôjdem vo štvrtok ráno od 8:00 hod., začínam v Trstenej.

Pripomíname, že v budúcu sobotu bude Fatimské stretnutie za účasti otca biskupa Mons. Tomáša Galisa, 17:15 hod. posvätný ruženec o 18:00 hod. sv. omša.

Srdečne pozývame.

Ďakujeme vám, drahí bratia a sestry za všetky vaše dary, duchovné, hmotné i finančné, tiež za akúkoľvek pomoc v našej farnosti počas tohto týždňa!

Za všetko vám patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme