slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia adventná nedeľa v roku "C" (17. - 23. 12. 2018)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa  Štvrtá adventná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    + Ladislava a rodičov  
  11.00 hod. na úmysel  
Utorok 6.45 hod.   + Petra  
  11.00 hod. na úmysel  
Streda 6.45 hod.   + Gašpara, Máriu a synov  
  11.00 hod. na úmysel  
Štvrtok 6.45 hod.   + Vincenta a Štefániu  
Piatok 6.45 hod.   na úmysel  
  11.00 hod.   + Karola a Petra  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 6.45 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jozefa a Annu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Štefana a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši (440-480)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo časopisu Naša diecéza a Katolícke noviny, stolový kalendár na r. 2019. Sviatosť zmierenia pred sviatkami Božieho narodenia bude v našej farnosti 17. 12. 2018 od 18,00 do 19,30 hod., ostatné termíny si môžete pozrieť na výveske. Nácvik detí, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrá novina pozývame na stretnutie v sobotu o 16,00 vo fare. Zároveň Vás prosíme o prijatie koledníkov Dobrej noviny, tým, že si svoju bránu označíte stužkou. Záujemci o požehnanie domu sa zapíšte do zoznamu, ktorý bude vo výklenku kostola. Pozývame deti a rodičov na rorátne sv. omše a zároveň prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji.  Pane, Ježišu, prosím, premieňaj ma podľa svojej vôle.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme