slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Druhá adventná nedeľa v roku "C" (12. - 16. 12. 2018)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Piatok Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    + Jána, Máriu a syna  
  11.00 hod. na úmysel  
Utorok 6.45 hod.   + Rudolfa  
  11.00 hod. na úmysel  
Streda 6.45 hod.   + Ignáca a Margitu  
  11.00 hod. na úmysel  
Štvrtok 6.45 hod.   + Tibora a rodičov  
  11.00 hod. na úmysel  
Piatok 6.45 hod.   na úmysel  
  11.00 hod.   + Marcela  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 6.45 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána, Magdalénu, Jaroslava, Pavla  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Antona, Annu a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo časopisu Naša diecéza a Katolícke noviny, stolový kalendár na r. 2019. Zbierka na charitu bola 456,81 €. Zimné kántrové dni, pre nás záväzný piatok. Ďakujeme za účasť pri sviatosti zmierenia. Ďakujeme organizátorom za Adventný benefičný trh a vám za účasť a podporu. Pozývame deti a rodičov na rorátne sv. omše a zároveň prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji.  Pane, premeň ma na človeka, ktorý Ťa túži vidieť v nebi.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme