Druhá adventná nedeľa v roku "C" (12. - 16. 12. 2018)

Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
Piatok Sv. Jána z Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  Féria
Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    + Jána, Máriu a syna  
  11.00 hod. na úmysel  
Utorok 6.45 hod.   + Rudolfa  
  11.00 hod. na úmysel  
Streda 6.45 hod.   + Ignáca a Margitu  
  11.00 hod. na úmysel  
Štvrtok 6.45 hod.   + Tibora a rodičov  
  11.00 hod. na úmysel  
Piatok 6.45 hod.   na úmysel  
  11.00 hod.   + Marcela  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 6.45 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Jána, Magdalénu, Jaroslava, Pavla  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Antona, Annu a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo časopisu Naša diecéza a Katolícke noviny, stolový kalendár na r. 2019. Zbierka na charitu bola 456,81 €. Zimné kántrové dni, pre nás záväzný piatok. Ďakujeme za účasť pri sviatosti zmierenia. Ďakujeme organizátorom za Adventný benefičný trh a vám za účasť a podporu. Pozývame deti a rodičov na rorátne sv. omše a zároveň prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji.  Pane, premeň ma na človeka, ktorý Ťa túži vidieť v nebi.

Free Joomla templates by Ltheme