slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá adventná nedeľa v roku "C" (3. - 9. 12. 2018)

Nedeľa Prvá adventná nedeľa v roku "C"
Pondelok   Sv. Františka Xaverského, kňaza, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Mikuláša, biskupa, spomienka
Piatok Sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Sobota  Nepoškvrnené počatie Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Druhá adventná nedeľa v roku "C"

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   6.45 hod.    + Teréziu  
  11.00 hod. na úmysel  
Utorok 6.45 hod.   o zdravie a Božiu pomoc  
  11.00 hod. na úmysel  
Streda 6.45 hod.   + Štefániu a Paulínu  
Štvrtok 6.45 hod.   + Mikuláša, Annu a rodičov  
  11.00 hod. na úmysel  
Piatok 6.45 hod.   na úmysel  
  11.00 hod.   + Mariána a Štefániu  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
  10.30 hod.   na úmysel  
  16.00 hod. na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Janu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši (360-399)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo časopisu Naša diecéza a Katolícke noviny. Dnes o 14,00 sa bude konať v areáli baziliky Adventný benefičný trh. Ste pozvaní. Pozývame deti a rodičov na rorátne sv. omše a zároveň prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji. Dnes je zbierka na charitu. Budúci týždeň je prvý piatok. Sviatosť zmierenia každý deň pred sv. omšami. Ku chorým štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Po II. sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním.  Veď ma, Pane.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme