slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období (26. 11. - 2. 12. 2018)

Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Sobota  Panny Márie, ľubovoľná  spomienka
Nedeľa Tridsiata piata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    + Margitu  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Zuzanu  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Ondreja, Štefániu a rodičov  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Jozefa, Apolóniu a Uršuľu  
Piatok 11.00 hod. + Jozefa  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     + Matúša, Máriu a rodičov  
Nedeľa 7.30 hod.    Ondreja a Štefániu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Ondreja, Cecíliu a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (320-359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V piatok stretnutie birmovancov začína o 18,00 hod. modlitbou sv. ruženca. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1-4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo časopisu Rebrík pre deti a Katolícke noviny. V nedeľu pri všetkých sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Prosíme Vás, aby ste si ich priniesli na požehnanie. V nedeľu o 14,00 sa bude konať v areáli baziliky Adventný benefičný trh. Pozývame všetkých. Prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji. Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu. Ježišu, kraľuj denne v mojom srdci, v mysli a v skutkoch.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme