slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (19. - 25. 11. 2018)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Obetovanie Panny Márie, spomienka
Štvrtok Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Piatok Féria
Sobota  sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza, a spol., spomienka
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod. + Šimona, Máriu a synov  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Filpa, Jozefínu a deti  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Ignáca  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Ráchel a pozostalých  
Piatok 11.00 hod. + Karola, Františku a rodičov  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    Blažeja a Paulínu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Teréziu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (280-319)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V piatok stretnutie birmovancov začína o 18,00 hod. modlitbou sv. ruženca. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1-4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Našej diecézy, časopis Rebrík pre deti a Katolícke noviny. Ďakujeme za účasť a zorganizovanie Svätomartinského lampiónového sprievodu. Pane, pomôž mi v snahe očisťovať si srdce ľútosťou.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme