Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období (19. - 25. 11. 2018)

Nedeľa Tridsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Obetovanie Panny Márie, spomienka
Štvrtok Sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
Piatok Féria
Sobota  sv. Ondreja Dung - Laka, kňaza, a spol., spomienka
Nedeľa Tridsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod. + Šimona, Máriu a synov  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Filpa, Jozefínu a deti  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Ignáca  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Ráchel a pozostalých  
Piatok 11.00 hod. + Karola, Františku a rodičov  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    Blažeja a Paulínu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Teréziu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (280-319)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V piatok stretnutie birmovancov začína o 18,00 hod. modlitbou sv. ruženca. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1-4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Našej diecézy, časopis Rebrík pre deti a Katolícke noviny. Ďakujeme za účasť a zorganizovanie Svätomartinského lampiónového sprievodu. Pane, pomôž mi v snahe očisťovať si srdce ľútosťou.

Free Joomla templates by Ltheme