Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (5. - 11. 2018)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Sobota  sv. Leva Veľkého, pápeža, učiteľa Cirkvi
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.    + Jozefa, Karolína a Štefana  
Utorok 18.00 hod. + Michala a Viktóriu  
Streda 18.00 hod. + Ondreja, Agnesu a synov  
Štvrtok 18.00 hod. + Mariána, Vlastu a rodičov  
Piatok 11.00 hod. + Máriu  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ľudmilu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Marcela  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (200-239)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V piatok stretnutie birmovancov začína o 18,00 hod. modlitbou sv. ruženca. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1-4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Našej diecézy, časopis Rebrík pre deti. Sme v oktáve v modlitbe za našich zosnulých, naďalej Vás pozývame ku sv. spovedi a k sv. prijímaniu. Úplné odpustky vlastné dušiam v očistci možno získať raz za deň, za obvyklých podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. V nedeľu o 18,00 hod. Vás pozývame na Svätomartinský lampiónový sprievod. Pozývame deti aj dospelých. Ježišu, odovzdávam Ti svoje srdce. Premieňaj ho už dnes!

Free Joomla templates by Ltheme