slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období (5. - 11. 2018)

Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Sobota  sv. Leva Veľkého, pápeža, učiteľa Cirkvi
Nedeľa Tridsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.    + Jozefa, Karolína a Štefana  
Utorok 18.00 hod. + Michala a Viktóriu  
Streda 18.00 hod. + Ondreja, Agnesu a synov  
Štvrtok 18.00 hod. + Mariána, Vlastu a rodičov  
Piatok 11.00 hod. + Máriu  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ľudmilu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Marcela  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (200-239)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V piatok stretnutie birmovancov začína o 18,00 hod. modlitbou sv. ruženca. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1-4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Našej diecézy, časopis Rebrík pre deti. Sme v oktáve v modlitbe za našich zosnulých, naďalej Vás pozývame ku sv. spovedi a k sv. prijímaniu. Úplné odpustky vlastné dušiam v očistci možno získať raz za deň, za obvyklých podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. V nedeľu o 18,00 hod. Vás pozývame na Svätomartinský lampiónový sprievod. Pozývame deti aj dospelých. Ježišu, odovzdávam Ti svoje srdce. Premieňaj ho už dnes!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme