Tridsiata nedeľa v cezročnom období (29. 10. - 4. 11. 2018)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok II. výročie posvätenia Baziliky, slávnosť
Streda Féria
Štvrtok Všetkých svätých, slávnosť
Piatok Spomienka na všetkých verných zosnulých
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel  
  18.00 hod.    + Annu a Emíliu  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.    + Jána  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.    + Eduarda, Magdalénu a deti  
Štvrtok 7.30 hod. na úmysel  
  10.30 hod. na úmysel  
  16.00 hod.    na úmysel  
Piatok 7.30 hod. + Šimona a Margitu  
  11.00 hod. za všetkých zosnulých  
  18.30 hod.    na úmysel Sv. Otca  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Melániu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Emíliu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (160-199)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V piatok stretnutie birmovancov začína o 18,00 hod. modlitbou sv. ruženca. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1-4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín, časopis Rebrík pre deti. Na misie ste darovali 582,21€. Budúci týždeň je prvý piatok. sv. spoveď pre deti, mladých a dospelých pred sv. omšami každý deň, okrem piatka. Ku chorým: v pondelok horná časť, v utorok dolná časť. Pobožnosť v cintoríne na verných zosnulých bude vo štvrtok 14,00 hod. Úplné odpustky vlastné dušiam v očisci možno získať raz za deň, za obvyklých podmienok: sv. spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. Pane Ježišu, daj, aby som videl, ktorou cestou mám kráčať.

Free Joomla templates by Ltheme