slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období (22. - 28. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Jána Pavla II., pápeža
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Alojza, Gertúdu a rodičov  
Utorok 18.00 hod. + Vieru a rodičov  
Streda 18.00 hod. + Jozefa  
Štvrtok 18.00 hod. + Lukáša a Teréziu  
Piatok 11.00 hod. + Viktora a rodičov  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Tibora  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jakuba, Emíliu a rodičov  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (120-159)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V piatok stretnutie birmovancov začína o 18,00 hod. modlitbou sv. ruženca. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1-4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín. Pri modlitbe sv. ruženca možno získať úplné odpustky v kostole, v kaplnke alebo v rodine: päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Dnes je zbierka na misie. Pane, dávam Ti svoje srdce úplne k dispozícii. Premieňaj ma!

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme