Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Štvrtok Sv. Lukáša, evanjelistu
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Ľudmilu a Vieru  
Utorok 18.00 hod. + Ignáca a Máriu  
Streda 18.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc v rodine  
Štvrtok 18.00 hod. + Karola a Pavlínu  
Piatok 11.00 hod. + Rastislava  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 15.00 hod.     sobášna  
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jána  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (80-119)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1, 2, 3, 4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín, kalendáre stolové časopis Naša diecéza. Pri modlitbe sv. ruženca možno získať úplné odpustky v kostole, v kaplnke alebo v rodine: päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. V sobotu o 15,00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Karol Dudák a Zuzana Nemčeková. Pane, pomôž mi postupne všetko strácať, okrem Teba.

Free Joomla templates by Ltheme