slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. Margity Márie Alacoque, panny
Streda Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka
Štvrtok Sv. Lukáša, evanjelistu
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Ľudmilu a Vieru  
Utorok 18.00 hod. + Ignáca a Máriu  
Streda 18.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc v rodine  
Štvrtok 18.00 hod. + Karola a Pavlínu  
Piatok 11.00 hod. + Rastislava  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 15.00 hod.     sobášna  
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jána  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (80-119)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1, 2, 3, 4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín, kalendáre stolové časopis Naša diecéza. Pri modlitbe sv. ruženca možno získať úplné odpustky v kostole, v kaplnke alebo v rodine: päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Na budúcu nedeľu je zbierka na misie. V sobotu o 15,00 hod. si vyslúžia sviatosť manželstva Karol Dudák a Zuzana Nemčeková. Pane, pomôž mi postupne všetko strácať, okrem Teba.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme