slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období (8. - 14. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Sv. Jána XXIII., pápeža, ľubovoľná spomienka
Piatok Féria
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Magdalénu a Františku  
Utorok 18.00 hod. + Ondreja a Štefániu  
Streda 18.00 hod. poďakovanie za 70. rokov života  
Štvrtok 18.00 hod. + Jozefa  
Piatok 11.00 hod. o zdravie a Božiu pomoc pre Emíliu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 7.30 hod.     na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Lukáša a Michaelu  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Ignáca  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po sv. omši (40-79)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1, 2, 3, 4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín, kalendáre nástenné, časopis Naša diecéza. Pri modlitbe sv. ruženca možno získať úplné odpustky v kostole, v kaplnke alebo v rodine: päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Po II. sv. omši je vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním. Vo štvrtok 11. 10. bude v katedrále v Žiline sv. omša s príležitosti výročia posviacky katedrálneho chrámu. V sobotu 13. 10. bude vo farskom kostole Božieho Milosrdenstva Žilina – Hájik modlitbové stretnutie – náhradné rodiny. Pane, to, čo Ty spojíš, človek nesmie rozlučovať.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme