slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období (1. - 7. 10. 2018)

Nedeľa Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi
Utorok Sv. anjelov strážcov, spomienka
Streda Féria
Štvrtok Sv. Františka Asisského, spomienka
Piatok Sv. Faustíny Kowalskej, panny, ľubovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Nedeľa Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   11.00 hod.    za pútnikov z Fatimy  
  18.00 hod.   + Valéra a Štefániu  
Utorok 11.00 hod. o zdravie pre Annu  
  18.00 hod.   o zdravie v rodine  
Streda 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.   + Jána a Antóniu  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod.   + Františka  
Piatok 11.00 hod. + Antona, Agnešu a Máriu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 17.15 hod.     sv. ruženec  
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom Tomášom  
Nedeľa 7.30 hod.    + Gašpara, Veroniku a rodičov  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Františka  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu po večernej sv. omši (Trstená-39)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Začali služby deti v kostole po ročníkoch. V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1, 2, 3, 4 ročníky. Spevácky o 9,30 hod. vo fare. Môžete si zakúpiť nové číslo Katolíckych novín, kalendáre nástenné. Prvý piatok, Sv. spoveď: Dospelí každý deň pred sv. omšami, deti v stredu od 16,30 hod., Birmovanci počas týždňa, okrem piatku. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Pri modlitbe sv. ruženca možno získať úplné odpustky v kostole, v kaplnke alebo v rodine: päť desiatkov, nábožné rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Pane, pomôž mi vnímať iných cez pohľad lásky.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme