Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Sobota  Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Antona, Teréziu a rodičov  
Utorok 18.00 hod. + Alberta a Katarínu  
Streda 18.00 hod. + Martina a syna  
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana a Margitu  
Piatok 11.00 hod. poďakovanie za 60. rokov života  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 10.30 hod.     na úmysel  
  16.00 hod.    na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Milana  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefínu, Pavla, Michala a Danielu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši večer (360-399)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Od pondelka začínajú služby deti v kostole po ročníkoch. V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. Ďakujeme za modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte.  Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1,2,3,4, ročníky, spevácky o 9,30 hod. vo fare. Pane, uzdrav ma z mojej sebestačnosti.

Free Joomla templates by Ltheme