slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období (10. - 16. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Féria
Utorok Féria
Streda Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
Štvrtok Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Piatok Povýšenie svätého kríža, sviatok
Sobota  Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť
Nedeľa Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Antona, Teréziu a rodičov  
Utorok 18.00 hod. + Alberta a Katarínu  
Streda 18.00 hod. + Martina a syna  
Štvrtok 18.00 hod. + Štefana a Margitu  
Piatok 11.00 hod. poďakovanie za 60. rokov života  
  18.30 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 10.30 hod.     na úmysel  
  16.00 hod.    na úmysel  
Nedeľa 7.30 hod.    + Milana  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Jozefínu, Pavla, Michala a Danielu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v piatok po sv. omši večer (360-399)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Od pondelka začínajú služby deti v kostole po ročníkoch. V piatok na sv. omši o 18,30 hod. je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. Ďakujeme za modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte.  Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., pozývame 1,2,3,4, ročníky, spevácky o 9,30 hod. vo fare. Pane, uzdrav ma z mojej sebestačnosti.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme