Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (3. - 9. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Mareka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Sobota  Narodenie Panny Márie, sviatok
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   8.00 hod.    školská  
  18.00 hod. + Zdenka a rodičov  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Mikuláša, Zuzanu a Jozefa  
Streda 11.00 hod. o zdravie pre Mateja a Michaely  
  18.00 hod. + Štefana, Teréziu a Jozefa  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Filipa a rodičov  
Piatok 11.00 hod. + Jozefa, Vincenta a Marianu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 14.30 hod.     sobášna  
  11.00 hod.    privítanie pútnikov  
  15.00 hod. krížová cesta na Kalvárii  
  16.00 hod. sv. spoveď  
  17.00 hod. sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša  
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Pavla  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    poďakovanie za 70. rokov života  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (320-359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď každý deň pred sv. omšami pre deti a dospelých. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. V piatok na sv. omši je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. V sobotu o 14,30 hod. si vyslúžia sv. manželstva Daniel Zelník a Miriam Kamenská. V sobotu a v nedľu máme púť ku našej Panne Márii, ste pozvaní (plagát na stiahnutie). Prosíme o modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte.  Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., spevácky o 9,30 hod. vo fare. Pane Ježišu, premieňaj ma svojou prítomnosťou.

Free Joomla templates by Ltheme