slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období (3. - 9. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Utorok Féria
Streda Féria
Štvrtok Féria
Piatok Sv. Mareka, Melichara a Štefana, kňazov a mučeníkov
Sobota  Narodenie Panny Márie, sviatok
Nedeľa Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   8.00 hod.    školská  
  18.00 hod. + Zdenka a rodičov  
Utorok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Mikuláša, Zuzanu a Jozefa  
Streda 11.00 hod. o zdravie pre Mateja a Michaely  
  18.00 hod. + Štefana, Teréziu a Jozefa  
Štvrtok 11.00 hod. na úmysel  
  18.00 hod. + Filipa a rodičov  
Piatok 11.00 hod. + Jozefa, Vincenta a Marianu  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 14.30 hod.     sobášna  
  11.00 hod.    privítanie pútnikov  
  15.00 hod. krížová cesta na Kalvárii  
  16.00 hod. sv. spoveď  
  17.00 hod. sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša  
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Pavla  
  10.30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    poďakovanie za 70. rokov života  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (320-359)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Prvý piatok v mesiaci. Sv. spoveď každý deň pred sv. omšami pre deti a dospelých. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. V piatok na sv. omši je stretnutie záujemcov o sv. birmovania. V sobotu o 14,30 hod. si vyslúžia sv. manželstva Daniel Zelník a Miriam Kamenská. V sobotu a v nedľu máme púť ku našej Panne Márii, ste pozvaní (plagát na stiahnutie). Prosíme o modlitby o pokojný a požehnaný priebeh púte.  Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., spevácky o 9,30 hod. vo fare. Pane Ježišu, premieňaj ma svojou prítomnosťou.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme