slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Moniky, spomienka 
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana  
Utorok 18.00 hod. + Štefana, Magdalénu a Filipa  
Streda 18.00 hod. + Vincenta a Máriu  
Štvrtok 18.00 hod. + Vincenta a rodičov  
Piatok 11.00 hod. Štefana, Žofiu a Jozefa  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 15.00 hod.     sobášna  
  17.15 hod.    sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Danu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (280-319)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V sobotu o 15,00 hod. si vyslúžia sv. manželstva Tomáš Lietavec a Dominika Bôtošová.  Fatimské stretnutie začína modlitbou sv. ruženca o 17,15 hod. sv. omša je o 18,00 hod. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., spevácky o 9,30 hod. vo fare. Dnes sa končí Svetové stretnutie rodín v Dubline (21.8.–26.8.2018).  Pane Ježišu, ďakujem Ti, že máš so mnou trpezlivosť.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme