Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období (27. 8. - 2. 9. 2018)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období
Pondelok   Sv. Moniky, spomienka 
Utorok Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Streda Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Štvrtok Féria
Piatok Féria
Sobota  Féria
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

Prehľad sv. omší s úmyslami   

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana  
Utorok 18.00 hod. + Štefana, Magdalénu a Filipa  
Streda 18.00 hod. + Vincenta a Máriu  
Štvrtok 18.00 hod. + Vincenta a rodičov  
Piatok 11.00 hod. Štefana, Žofiu a Jozefa  
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny  
Sobota 15.00 hod.     sobášna  
  17.15 hod.    sv. ruženec  
  18.00 hod. sv. omša  
Nedeľa 7.30 hod.    + Ondreja  
  10,30 hod.    za veriacich  
  16.00 hod.    + Danu  

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky: v sobotu ráno (280-319)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. V sobotu o 15,00 hod. si vyslúžia sv. manželstva Tomáš Lietavec a Dominika Bôtošová.  Fatimské stretnutie začína modlitbou sv. ruženca o 17,15 hod. sv. omša je o 18,00 hod. Sv. omša za účastí detí a rodičov je v nedeľu o 10,30 hod., spevácky o 9,30 hod. vo fare. Dnes sa končí Svetové stretnutie rodín v Dubline (21.8.–26.8.2018).  Pane Ježišu, ďakujem Ti, že máš so mnou trpezlivosť.

Free Joomla templates by Ltheme