slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tretia adventná nedeľa v roku "B" (18. - 24. 12. 2017)

Nedeľa Tretia adventná nedeľa v roku "B" 
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Štvrtá adventná nedeľa v roku "B" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   6.45 hod.    + Jána a Žofiu
  11.00 hod.    na úmysel
Utorok 6.45 hod.    + Karola, Františku a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Streda 6.45 hod.    + Blažeja a rodičov
  11.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 6.45 hod.    + Mariána a Štefániu
  11.00 hod.    na úmysel
Piatok 6.45 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu
Sobota 6.45 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Pavla a Máriu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    na úmysel

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši   (320-359)

Ďakujeme za upratovanie baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v bazilike korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Spoločná sv. spoveď v našej farnosti bude 18. 12. od 18,00 do 19,30 hod. Pozývame deti na roráty, prosíme rodičov o pomoc pri rorátnom čaji. Pane, Tvoj odpúšťajúci pohľad a Tvoja láska mi dáva odvahu ďalej kráčať a nevidieť iba svoje chyby a nezdary, ale aj chvíle radosti a šťastia v Tvojej blízkosti.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme