slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Tridsiata nedeľa v roku "A" (30. 10. - 5. 11. 2015)

Nedeľa Tridsiata nedeľa v roku "A"
Pondelok   1. výročie konsekrácie baziliky, slávnosť
Utorok féria
Streda Všetkých svätých, slávnosť
Štvrtok Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok féria
Sobota  Sv. Karola Boromejského, kňaza, spomienka
Nedeľa Tridsiata prvá nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Urbana a Máriu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Františka a Tomaja
Streda 7.30 hod.    + Petra a rodičov
  10.30 hod.    na úmysel
  16.00 hod.    na úmysel
Štvrtok 7.30 hod.    na úmysel
  11.00 hod.    za všetkých zosnulých
  18.00 hod.    na úmysel sv. Otca
Piatok 11.00 hod.    + Filipa a rodičov
  16.00 hod.    za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Emíliu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 40 nrokov spoločného života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (Trstená, 40-79)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod, spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Prosíme o účasť na detských sv. omšiach deti od 1,2,3,4 ročníkov.  Služby deti v kostole po ročníkoch každý deň. Zbierka na Misie: 388,01 €. Budúci týždeň je prvý piatok: sviatosť zmierenia pred sv. omšami každý deň. Ku chorým štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Úplné odpustky v prospech zosnulých od 1. 11. do 8. 11. za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. Otca, každý deň len za jedného zosnulého). Pobožnosť v cintoríne 1. 11. o 14:00.  Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme