slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Dvadsiata prvá nedeľa v roku "A"  (28. 8. - 3. 9. 2017)

Nedeľa Dvadsiata prvá nedeľa v roku "A"  
Pondelok   Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
Utorok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa - spomienka
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Dvadsiata druhá nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Karola
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.   + Vilmu
Streda 14.00 hod.    + Boženu, pohrebná
  18.00 hod.   na úmysel
Štvrtok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.   + Pavla a Pavlínu
Piatok 11.00 hod.    + Štefana, Filipa a Magdalénu
  18.00 hod.    za život, za mladých
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.   sv. omša s otcom biskupom
Nedeľa 7.30 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre deti
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Vincenta a Štefániu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu ráno po sv. omši (160-199)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Budúci týždeň je prvý piatok v mesiaci, pozývame ku sv. spovedi rodičov a deti pred sv. omšami, s príležitosti začinajuceho školského roka. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť.  V sobotu o 17,15 hod. bude sv. ruženec, po ňom bude sv. omša s katechézou. Detská sv. omša bude v nedeľu o 10,30 hod., spevácky o 9,30 hod. vo fare. V nedeľu po II. sv. omši bude vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním.  Pán môj a Boh môj, tebe zverujem celý svoj život.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme