Premenenie Pána v roku "A" (7. -13. 8. 2017)

Nedeľa Premenenie Pána v roku "A" 
Pondelok   féria
Utorok Sv. Dominika, kňaza - spomienka
Streda Sv. Terézie Benedikty z kríža, panny a mučenice
Štvrtok Sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
Piatok Sv. Kláry, panny - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Devätnásta nedeľa v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Ladislava
Utorok 11.00 hod.    o Božiu pomoc v rodine
Streda 18.00 hod.    + Ladislava a Alexa
Štvrtok 7.30 hod.   za duše v očisci
Piatok 11.00 hod.    + Tomáša a Máriu
Sobota 11.00 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    o Božiu pomoc v rodine a zdravie manžela
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    poďakovanie za 90. rokov života

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (40-79)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. V našej neprítomnosti vám bude k dispozícii dekanský úrad v Rajci.  Pane, ďakujem ti, že ma premieňaš, že ti na mne záleží

Free Joomla templates by Ltheme