Sedemnásta nedeľa v roku "A" (31. 7. - 6. 8. 2017)

Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
Utorok Sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
Streda Porciunkulové odpustky
Štvrtok féria
Piatok Sv. Jána Máriu Vianeya, kňaza - spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - spomienka
Nedeľa Premenenie Pána - sviatok v roku "A" 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre Jána a Anežku
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre Janku
Streda 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    o Božiu pomoc pre syna a dcéry
Štvrtok 11.00 hod.   na úmysel
  18.00 hod.    + Štefana, Irenu a Jozefínu
Piatok 11.00 hod.    o Boží pokoj v rodine
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 17.15 hod.    sv. ruženec
  18.00 hod.    sv. omša s otcom biskupom Tomášom
Nedeľa 7.30 hod.    + Gregora a Magdelénu
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Jozefu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky:  v sobotu po sv. omši (Trstená - 39)

 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Ďakujeme za zber oblečenia. Prvý piatok. Sv. spoveď každý deň pred sv. omšami pre deti a dospelých. Ku chorým: vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Dňa 2.8. možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky „Porciunkuly“, spojený s návštevou kostola( modlitba Otče, náš a Verím v Boha). Podmienky: sv. spoveď, sv. prijímanie, na úmysel Sv. Otca. V sobotu bude fatimské stretnutie s ružencom o 17,15 hod a sv. omša o 18,00 hod. Pane, idem zápasiť o poklad tvojho kráľovstva vo mne.

Free Joomla templates by Ltheme