slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A" (24. 30. 7. 2017)

Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Streda Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Štvrtok Sv. Gorazda a spoločníkov
Piatok féria
Sobota  Sv. Marty - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Barboru a deti
Utorok 18.00 hod.    + Vieru
Streda 18.00 hod.    + Pavla, Máriu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod.   + Vincenta, Máriu a Jozefa
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 50. rokov života
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Petra a Ladislava

Mimoriadne oznamy

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Naďalej Vás prosím o modlitby a materiálnu pomoc pri obnove fasády baziliky. Ďakujeme za zber oblečenia, odvoz sa uskutoční budúci týždeň v utorok a v stredu. Pane, s tvojou pomocou sa budem snažiť, aby kúkoľ v mojom živote nezapustil korene.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme