Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A" (24. 30. 7. 2017)

Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"
Pondelok   féria
Utorok Sv. Jakuba, apoštola - sviatok
Streda Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie - spomienka
Štvrtok Sv. Gorazda a spoločníkov
Piatok féria
Sobota  Sv. Marty - spomienka
Nedeľa Sedemnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Štefana, Barboru a deti
Utorok 18.00 hod.    + Vieru
Streda 18.00 hod.    + Pavla, Máriu a rodičov
Štvrtok 18.00 hod.   + Vincenta, Máriu a Jozefa
Piatok 11.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    poďakovanie za 50. rokov života
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Petra a Ladislava

Mimoriadne oznamy

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Naďalej Vás prosím o modlitby a materiálnu pomoc pri obnove fasády baziliky. Ďakujeme za zber oblečenia, odvoz sa uskutoční budúci týždeň v utorok a v stredu. Pane, s tvojou pomocou sa budem snažiť, aby kúkoľ v mojom živote nezapustil korene.

Free Joomla templates by Ltheme