slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Pätnásta nedeľa v roku „A“ (17. - 23. 7. 2017)

Nedeľa Pätnásta nedeľa v roku "A"
Pondelok   Sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  sv. Márie Magdalény - sviatok
Nedeľa Šestnásta nedeľa v roku "A" nedeľa v roku "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Antona a Annu
Utorok 18.00 hod.    + Štefana, rodičov a sestry
Streda 18.00 hod.    + Ignáca
Štvrtok 18.00 hod.   + Vladimíra, starých rodičov a ujov
Piatok 11.00 hod.    + Emila
  18.00 hod.   za život, za mladých a rodiny
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
  14.00 hod.    sobášna
Nedeľa 7.30 hod.    + Ľudovíta
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Petra

Mimoriadne oznamy

Upratovanie Baziliky v sobotu po sv. omši (400-439)

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Naďalej Vás prosím o modlitby a materiálnu pomoc pri obnove fasády baziliky. Ďakujeme naším dobrovoľníkom za spoluorganizovanie  Farfestu a deťom i dospelým za účasť. Pane, pomôž mi byť skvelou pôdou pre tvoje slovo.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme