slide_bazilika_21.jpeg
slide_bazilika_4.jpeg
previous arrow
next arrow
Shadow

Prvá pôstna nedeľa v cezročnom období "A" (6. - 12. 3. 2017)

Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Druhá pôstna nedeľa v cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Miloša, Margitu a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Silvestra a Katarínu
Streda  18.00 hod.    + Valéra, Máriu a deti
Štvrtok  18.00 hod.    + Františka a Brigitu
Piatok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Zuzanu
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (160 - 199)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Gašpara a Veroniku
  10.30 hod.    za veriacich
  16.00 hod.    + Františku a Jána

Mimoriadne oznamy

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Ďakujeme za účasť pri sv. spovedi. Dnes je zbierka na charitu. Od prvej pôstnej nedele bude zmena sv. omše o 11,00 hod. na 10,30 hod. Po II. sv. omše je vyložená Sviatosť Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním. Krížové cesty: v piatok o 18,00 hod. v Bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii.

Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal.

Partneri

Kontakty

Milodar pre farnosť alebo pútne miesto
Rajecká Lesná - Frívald

Ak by ste chceli podporiť našu farnosť alebo pútné miesto, 
môžete svoj milodar zaslať na číslo účtu našej farnosti, 
alebo priamo cez QR kód
Pán Boh Vám zaplať! Ďakujeme! 
 
Názov účtu: Rímskokatolícka cirkev Farnosť R. Lesná 
IBAN: SK29 0900 0000 0000 7650 8134
GIBASKBX
Rajecká Lesná
01315  
Žilina, Slovakia
Telefónne číslo:
00 421 910 283 555
Free Joomla templates by Ltheme