^ Back to Top

Ôsma nedeľa v cezročnom období "A" (27. 2. - 5. 3. 2017)

Nedeľa Ôsma nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Popolcová streda
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  féria
Nedeľa Prvá pôstna nedeľa v cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    + Jozefa a Rozáliu
  18.00 hod.    na úmysel
Utorok 11.00 hod.    + Petra
  18.00 hod.    na úmysel
Streda  11.00 hod.    + Adama, Jozefínu a Margitu
  18.00 hod.    na úmysel
Štvrtok  11.00 hod.    + Milana a Máriu, rodičov
  18.00 hod.    na úmysel
Piatok 11.00 hod.    o zdravie a Božiu pomoc pre Miroslava
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (120 - 159)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Ignáca
10.30 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Františka a Máriu

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (120 - 159) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 10,30 hod., spevácky je o 9,30 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. V pondelok a v utorok je zmierna poklona. Sviatosť Oltárna bude vyložená od 12,00 hod. - 17,30 hod. V stredu je deň pokánia v celej Cirkvi( pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu). Prvý piatok: sv. spoveď pred sv. omšou. Ku chorým: vo štvrtok a v piatok. V nedeľu je zbierka na charitu. Od prvej pôstnej nedele bude zmena sv. omše o 11,00 hod. na 10,30 hod. Krížové cesty: v piatok o 18,00 hod. v Bazilike, v nedeľu o 14,00 hod. na Kalvárii.

Pane, nauč ma počúvať Tvoj hlas.