^ Back to Top

Siedma nedeľa v cezročnom období "A" (20. - 26. 2. 2017)

Nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok féria
Streda Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok
Štvrtok Sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka - spomienka
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Ôsma nedeľa v cezročnom období "A"

 

 Prehľad sv. omší s úmyslami    

 

Pondelok   18.00 hod.    + Floriána a Máriu
Utorok 18.00 hod.    + Pavlínu, Františka, Helenu a Štefana
Streda  18.00 hod.    + Jozefa a Jozefínu
Štvrtok  18.00 hod.    + Viktora a Annu
Piatok 11.00 hod.    + Oľgu, Teréziu a rodičov
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (80-119)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Štefana a Pavlínu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Jakuba, Emíliu a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (80-119) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Od prvej pôstnej nedele bude zmena sv. omše o 11,00 hod. na 10,30 hod.

Láska, po grécky agapé, je láska Boha k človeku.