^ Back to Top

Šiesta nedeľa v cezročnom období „A“ (13. 2. - 19. 2. 2017)

Nedeľa Šiesta nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv. Cyrila, mnícha, a sv. Metóda, biskupa, patróni diecézy
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok féria
Sobota  Panny Márie - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Siedma nedeľa v cezročnom období "A"

 Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   18.00 hod.    + Júliu a rodičov
Utorok 18.00 hod.    + Ondreja, Žofiu, Jozefa a Magdalénu
Streda  18.00 hod.    + Pavlínu a bratov
Štvrtok  18.00 hod.    + Štefana a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Annu
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (40 - 79)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Tomáša, Evu a deti
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Františka a deti

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (40 - 79) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. V pondelok o 17,00 hod. ste pozvaní do Višnového na fatimskú sv. omšu spojenú s odovzdávaním relikvii bl. Františka a Hiacinty.

Slobodu nám vydobyl Kristus.