^ Back to Top

Piata nedeľa v cezročnom období "A" (6. - 12. 2. 2017)

Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov - spomienka
Utorok féria
Streda féria
Štvrtok féria
Piatok Sv. Školastiky, panny - spomienka
Sobota  Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období "A"

 

Prehľad sv. omší s úmyslami    

 

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa a Helenu
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Mikuláša, Štefániu a deti
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Fridolina a Annu
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Mikuláša a Magdalénu
Piatok 11.00 hod.    + z rodiny Pastorkovej
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (Trstená - 39)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Filipa
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Emila

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (Trstená - 39) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. V sobotu je svetový deň chorých. Vo sv. omši budeme vysluhovať pomazanie chorých, preto vás prosíme o službu, aby ste ich doviezli do kostola. Po II. sv. omši bude vyložená Sv. Oltárna do 15,00 hod. s požehnaním.

Kto je synom svetla, stáva sa svetlom pre druhých.