^ Back to Top

Štvrtá nedeľa v cezročnom období "A" (30. 1. - 5. 2. 2017)

Nedeľa Štvrtá nedeľa v cezročnom období "A"
Pondelok   féria
Utorok sv, Jána Bosca, kňaza - spomienka
Streda féria
Štvrtok Obetovanie Pána - sviatok
Piatok Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka - ľubovoľná spomienka
Sobota  Panny Márie v sobotu - ľubovoľná spomienka
Nedeľa Piata nedeľa v cezročnom období "A"

Prehľad sv. omší s úmyslami    

Pondelok   11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Miroslav, Filip a Jozefína
Utorok 11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Silvestra, Viktora, Ondreja, Máriu, Šimona a Žofiu
Streda  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jána a rodičov
Štvrtok  11.00 hod.    na úmysel
  18.00 hod.    + Jozefa, Anuu a rodičov
Piatok 11.00 hod.    + Antona, Albínu a deti
  18.00 hod.    za život, za mladých a rodiny (440-480)
Sobota 7.30 hod.    na úmysel
Nedeľa 7.30 hod.    + Jaroslava, Pavla, Jána a Magdalénu
11.00 hod.    za veriacich
16.00 hod.    + Vojtecha a rodičov

Mimoriadne oznamy

Upratovanie v sobotu po sv. omši (440-480) 

Ďakujeme za upratovanie Baziliky. V stredu a v piatok  o 15,00 hod. sa modlíme v Bazilike Korunku k Božiemu milosrdenstvu.  Detské sv. omše sú v nedeľu o 11,00 hod., spevácky je o 10,00 hod. vo fare. Pozývame aj rodičov na služby detí v kostole po ročníkoch. Prvý piatok: Sv. spoveď, Dospelí každý deň pred sv. omšou, deti v stredu od 16,30 hod. Ku chorým vo štvrtok horná časť, v piatok dolná časť. Požehnávanie sviec bude vo štvrtok pred sv. omšami. Pri požehnávaní domácností ste darovali 2900 €. V piatok po sv. omšiach budeme udeľovať svätoblažejské požehnanie.

Blahoslavenstvá sú vyjadrením základných ľudských postojov.